Regulament sistem paușal

Regulament privind determinarea cheltuielilor în sistem paușal a utilităților în Clădirea Principală a Parcului Industrial Sfântu Gheorghe

(Aprobat în hotărârea AGA SC SEPSIIPAR SRL nr. 13. în data de 10.12.2018)

Prezentul Regulament stabilește modul de determinare în sistem paușal a contravalorii cheltuielilor cu utilitățile din incinta Clădirii Principale a Parcului Industrial Sfântu Gheorghe.

Prevederile prezentului regulament se aplică de către Administratorul Parcului Industrial, SC SEPSIIPAR SRL, tuturor agenților economici care închiriază suprafețe în Clădirea Principală a Parcului Industrial.

Conform prezentului regulament, prin determinarea cheltuielilor în sistemul paușal se înțelege modul de stabilire a consumului de utilități, prin fixarea cu aproximație a sumei datorate, prin stabilirea consumului estimat in funcție de criteriul stabilit de Administratorul Parcului Industrial.

Utilitățile care vor fi refacturate chiriașilor în sistem paușal sunt:

  • Cheltuielile cu energia electrică;

  • Cheltuielile cu consumul de gaze naturale;

  • Cheltuielile cu apă și canalizarea;

  • Cheltuielile cu curățenia clădirii;

  • Cheltuielile cu dezinsecția și deratizarea;

  • Cheltuielile cu salubritatea.

Consumurile de refacturat au la bază contracte de furnizare utilități, încheiate de către administratorul parcului cu diferiți furnizori. În vederea stabilirii consumurilor lunare, în cazul utilităților contorizate, administratorul va asigura citirea contoarelor la data încheierii contractelor de închiriere, respectiv la fiecare sfârșit de lună. Pentru utilitățile necontorizate (salubritate, deratizare, curățenie), consumurile lunare sunt reprezentate de facturile lunare/trimestriale emise de furnizori.

Criteriul utilizat pentru stabilirea consumului estimat este ponderea suprafețelor închiriate (fără terase) de fiecare agent economic din totalul suprafețelor spațiilor de birouri a Clădirii Principale (fără luarea în considerare a suprafețelor comune și a teraselor).

În vederea stabilirii consumurilor estimate aferente fiecărui chiriaș, Administratorul va efectua:

  • Stabilirea ponderii suprafețelor închiriate (fără terase) din totalul suprafețelor spațiilor de birouri (fără spații comune și terase), pentru fiecare chiriaș în parte;

  • Stabilirea suprafeței comune indivize ce revine fiecărui chiriaș, prin aplicarea ponderii rezultate la punctul precedent la suprafața totală a spațiilor comune;

  • Stabilirea cheltuielilor de refacturat pentru fiecare chiriaș, prin defalcarea cheltuielilor lunare la suprafața utilizată (spațiu de birou închiriat fără terase plus cotă parte spații comune)

Consumurile lunare de utilități stabilite de Administratorul Parcului Industrial conform prezentului Regulament, vor fi refacturate chiriașilor lunar, prin emiterea unei facturi fiscale, care va cuprinde inclusiv TVA. Lângă factură, administratorul va anexa o fișă de calcul, respectiv copiile xerox ale facturilor emise de furnizorii de utilități.

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului privind regimul închirierii birourilor aflate în clădirea principală din Parcul Industrial Sfântu Gheorghe.