Facilități de tip minimis

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2022.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2021.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2020.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2019.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2018.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2017.