Regulament închiriere

Regulamentul privind regimul închirierii birourilor aflate în clădirea principală din Parcul Industrial Sfântu Gheorghe se poate descărca în format PDF.

Anexe

Anexa 1 - Planuri de situație

Anexa 2 - Documentația de atribuire

Anexa 3 - Anunțul de licitație

Anexa 4 - Anunțul negocierii directe

Anexa 5 - Anunțul de atribuire

Anexa 6 - Model Contract de închiriere

Anexa 7 - Fișă de informații

Anexa 8 - Oferta propriu-zisă

Anexa 9 - Declarație privind eligibilitatea

Anexa 10 - Declarație de imparțialitate și confidențialitate

Anexa 11 - Model contract cadru de administrare și de prestări-servicii conexe