Facilități de tip minimis

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2019.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2018.

Situaţia ajutoarelor de minimis, acordat în anul 2017.