Anunț de licitație a spațiilor vacante din incinta clădiri Principale

2021. június 3., 10:33

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 iunie 2021

Data limită de depunere a ofertelor: 14 iunie 2021, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul SC Sepsiipar SRL, cart. Câmpul Frumos, nr. 5.

Pentru mai multe informații descărcați aceste documente: Anunț de licitație a spațiilor vacante 2021, Documentația de atribuire licitație.